- Kuruma Gelen Hükümlü ve Tutukluların Üzerlerinde Çıkan Para ve Kıymetli Eşyalarını Teslim Alarak İlgilisine Makbuz Verir.

- Banka veya Posta Aracılığı İle Gelen veya Ziyaretçiler Tarafından Hükümlü ve Tutukluların Nam ve Hesabına Yatırılan Paraları Kayıt Altına Alarak İlgilisine Makbuz Verir.

- Hükümlü ve TUtukluların Tahliyeleri Durumunda Emanette Bulunan Para veya Kıymetli Eşyalarını Makbuz Karşılığında Teslimini Yapar.

- Hükümlü ve Tutukluların Bakanlıkça Belirlenen Haftalık Harcama Limiti Dahilinde Kantine Aktarılan ve Satış Sistemi Üzerinden Yapılan Satışların Onayını Yaparak Gün Sonunda Satış Toplamlarının Kantin İle Mutabakatı Yapılır Bankadaki İşyurdu Hesabını Havalesini Yapar.

- Hükümlü ve Tutukluların Başka Bir Kuruma Nakledilmeli Durumunda Kayıt Altındaki Parasını Veya Kıymetli Eşyasını En Kısa Sürede İlgili Kuruma Gönderir.

- Emanet Para Faizi Hesabında Biriken paraların Yönetmeliğe Uygun Harcamaların Yapılmasını Belge ve Faturaya Dayandırır.

- Emanet Para Memurları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre Görevini Yerine Getirir ve Yapmış Olduğu Tüm İşlemlerin Belgelerini Denetimde İbraz Etmek Üzere Muhafazasını Sağlar.
Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz. | [Webmaster - Güven DAĞAR] Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | [Webmaster - Güven DAĞAR] [Webmaster - Güven DAĞAR]